karina colding

Uddannelser, kurser, foredrag

 

Uddannelsen til akupunktør

Inden du starter hos mig skal du have færdiggjort eller være i gang med:

$1·      Anatomi og fysiologi 200 timer, sygdomslære 100 timer på DDZ e-school til 11.000,- kr. som afregnes direkte med DDZ.

$1·      Psykologi 50 timer ca 4000,-kr. kan tages på DDZ (Hvis du i forvejen har disse fag med minimum omtalte timeantal får du merit for dem)

 Derudover førstehjælp 7 timer pris afhængig af udbyder se eksempelvis Røde Kors mellem 500- 700 kr (skal fornys hvert andet år. Tages som det sidste af uddannelsen)

 Selve akupunkturen - pris 65.000

310 timer (inklusiv eksamen)  fordelt på 22 weekender  pris for dette er 65.000 depositum er 12.500 som overføres til Danske Bank: 3409 11947972 min 6 uger inden kursusstart. Restbeløbet betales ved kursus start eller afdrages med 5250 kr pr måned.(Du får ikke merit for triggerpunktsakupunktur, basis akupunktur eller andre kortvarige akupunkturkurser)

Kurser i skatte-og momsregler kan tages gratis i Væksthuse rundt omkring i landet.

Kursus start sidste weekend i September

Ewaldsbakken 30

2900 Hellerup.

Derefter mødes vi den sidste weekend i hver måned til og med november. December er undervisningsfri. Fra januar 2023 ligger kurserne igen i den sidste weekend i hver måned til og med juni, dog er maj måned en undtagelse - der ligger den i næstsidste weekend.

Du bør have løstsiddende og behageligt tøj på til hver gang, og selv medbringe madpakke og evt mellemmåltider. Jeg sørger for te, frugt og nødder.

Akupunkturen er en vigtig del af den traditionelle kinesiske medicin TCM. Det er en behandlingsform, der vinder mere og mere anerkendelse i den vestlige verden. Den bygger på princippet om at genetablere og vedligeholde balancen i dynamikken mellem de to modsatrettede og af hinanden afhængige energiformer yin og yang. Når der sker et skred i den balance, er der basis for opståen af symptomer, syndromer og sygdomme, i akupunktursprog kaldet energiubalancer. Igennem de sidste 2500 har utallige medicinske videnskabsmænd udviklet på akupunkturen. Den første lærebog i akupunktur er Den Gule Kejsers Klassiker om Indre Medicin er fra ca. 100 år før vores tidsregning. Det gør akupunktur til verdens ældste og mest afprøvede behandlingssystem. Den menneskelige organismes tilstand afhænger af, at vi er i stand til at omstille og regulere os i forhold til de herskende indre og ydre faktorer som f.eks. klima, livsstil, emotionelle og mentale udtryk og tilstande. Når vi er i balance er samarbejdet mellem alle dele af vores system og de påvirkninger som vi udsættes for i kongruens. Hvis udfordringerne overstiger vores selvreguleringsmekanisme, kan akupunktøren, gennem nøje udvælgelse af punkter på meridianerne, sætte en nålekombination der iværksætter den iboende selvhelbredende kraft i det systemet. Det er akupunktørens opgave, på baggrund af klientens symptomer sammenholdt med andre objektive tegn, f.eks. pulslæsning og tungediagnose, at finde de årsager der ligger til grund for, at ubalancen er opstået, at sætte nåle i de punkter der kan opløse blokeringer, opfylde mangler eller bortskaffe overskud. I dag er det almindelig kendt, at akupunktur påvirker udskillelsen af utallige stoffer, b.la. endorfiner, enkephaliner, serotonin, GABA, noradrenalin, enzymer, hormoner, immunstoffer. Akupunkturen er i lige høj grad i stand til at sænke niveauet af stresshormoner og dertil relaterede neurotransmittere. WHO har en liste over 31 veldokumenterede symptomer som akupunkturen har effekt på. 

På uddannelsen kommer du til at lære akupunktur efter den klassisk kinesiske metode: Meridianlæren inklusiv ekstrameridianerne, deres tilhørende akupunkturpunkter og mønstre, ekstrapunkter, organernes funktionsdomæner, organuret, de 5 elementer,  kroppens vitale substanser, de 8 principper, Qi produktion, kropsvæsker, tunge- og pulsdiagnose. 

Derudover lærer du teknikker og metoder, som er mere moderne og orienteret  mod sportsskader, fysiske traumer, smerter og stress - samt nogle af ørets mest effektive punkter. Du vil dermed opnå den perfekte blanding af klassisk viden som gør dig i stand til at løse dine klienters udfordringer ud fra helt grundlæggende principper, sammen med en meget bred vifte af muligheder for at komme smerter til livs hurtigt og effektivt. Sikkerheden for din klient vil være i højsædet og der vil være fokus på indstiksdybder og nåleteknikker der sikrer absolut tryghed og sikkerhed for dine klienter og dermed også for dig. Du lærer om komplikationer og kontraindikationer. Du vil blive undervist i, hvordan du ved siden af akupunkturen kan råde og vejlede dine klienter omkring mad, motion og i forbindelse med at der er 50 timers obligatorisk undervisning i anden alternativ behandling vil du få indsigt i at vejlede omkring præparater der underbygger behandlingen. Hver weekend er en blanding af teori og praksis. Der vil, udover almindelig forberedelse, være opgaver der skal løses hjemme fra gang til gang. Du skal have klienter undervejs med udførlig journalskrivning, og afsluttende skrive speciale. Derudover er der en skriftlig og mundtlig eksamen.

Du vil efter endt uddannelse være i stand til at lave energidiagnoser og aflæse kroppens, sindets og følelsernes sprog, og sætte det ind i en større eller mindre ramme, alt efter din egen livsanskuelse. Du vil frem for alt kunne arbejde kreativt med alle former for ubalancer og hjælpe utallige mennesker med at komme i balance. 

Jeg har arbejdet som kinesiolog siden 1991. Meget af kinesiologien bygger på TCM og interessen for at fordybe mig i den klassisk kinesiske visdom blev hurtigt udgangspunkt for hele akupunkturuddannelsen. Jeg startede på Nordic College of Chinese Acupuncture i 1997 og færdiggjorde uddannelsen på Søborg Helseskole. Siden har jeg taget kurser forskellige grene af akupunkturen: øreakupunktur, Skalp akupunktur, samt fulgt forskellige mestre. I starten af 00erne, uddannede jeg flere årgange akupunktører, og har siden holdt mange forskellige kurser inden for mit fag. Jeg glæder mig så meget til igen at dele min store passion med jer.

 

Ny uddannelse:

Uddannelse til KALM kinesiolog

KALM står for

 Konscious Alignment Movement 

KALM er den dans med livet, som danner fundamentet for balance i den konstante omskiftelighed der finder sted i den indre og ydre verden. Når vi danser de ubevidste trin der spænder ben og saboterer vores flydeevne, kan vi ved at bevæge os ned i de ubevidste lag af os selv, hente disse sabotagemønstre op fra dybet og finpudse dem. Hver eneste forandring vi producerer gennem selvindsigt og forståelse for årsagssammenhænge, gør bevægelsen mere rytmisk, mere musikalsk og mere smidig. 

At lave give plads til dette går gennem alle de dele af os selv vi er villige til at gå nysgerrigt ind i. Kroppen, sindet og ånden er alle indgange til et større rum - i og uden for os selv. Formålet med dette er at mærke en styrkelse af forbindelsen til det nære, tætte, velkendte og faktiske og alt det andet der cirkulerer rundt i kredsløbet omkring os.

Kinesiologi betyder læren om bevægelse. Vi bruger muskeltesten for at aflæse en klients reaktion på et verbalt eller non verbalt stillet spørgsmål. Og til at finde den bedst egnede metode til at facilitere sporskiftet.

Gennem uddannelsen lærer du at kinesiologiteste, på de områder der er beskrevet i indholdet nedenfor. 

Du skal som minimum have anatomi, fysiologi og sygdomslære (300 timer) for at starte på denne uddannelse samt psykologi 50 timer

$11)    KA 1-4  

Kropsafbalancering også kaldet Touch for Health er basisuddannelse for kinesiologer. Her lærer du at arbejde med meridianrelaterede muskler, gennem test af muskeltonus i 42 muskler samt at genoprette de fundne ubalancer med kost, akupressur, massageteknikker m.m 64 timer

Kinesiologien er herfra en del af alle øvrige fag i omfanget 50/50

$12)    homøopati enkelt midler, compositum midler, nososder, isopati,   alt 40 timer

$13)    Urter 1-2 i alt 32 timer

$14)    Præparatlære, vitaminer/mineraler, essentielle fedtsyrer og andre nutrienter 16 timer

$15)    Målsætning og spørgeteknikker 1 16 timer

$16)    Chakraer, meditation, visualiseringer  16 timer

$17)    Smerte behandling alt 24 timer

$18)    STRESS frigørelse og indre ro og overskud, 24 timer 

$19)    Tilknytning, samspil, personlighedsmønstre, parforhold, øvrige forhold 32 timer

$110)Eksamen skriftlig, mundtlig og praktisk 8 timer

Kursus start 2023

I alt 272 timer fordelt på 35 undervisningsdage á 8 timer = 17 weekender fordelt over 22 mdr. Undervisning foregår de sidste weekender i månederne

2023 jan, feb, marts, april, maj samt august, sept, okt, nov

2024 januar, febr, marts, april, maj, august, sept,  okt 2024

eksamen foregår den sidste weekend i januar 2025

opgaveløsning og praktik foregår smidigt undervejs

Du skal påregne selv at gå i et forløb hos behandler på min 4 besøg under uddannelsen, som du selv betaler og du skal selv have 10 klienter undervejs, hvis forløb du skildrer i journal over min 5 konsultationer

Pris: kr. 67.000,00 inkl. materialer

Tilmelding ved indbetaling af depositum 5000,- senest 6 uger før kursusstart

Ugen før  kursusstart betales 12.000 ,-

Derefter betales resten over 4 rater.12.500 3. måned

Ved betaling af fuldt beløb på en gang fratrækkes 5% af prisen