karina colding

Uddannelsestilbud

Uddannelse til akupunktør

Inden du starter skal du have færdiggjort eller være i gang med:

Anatomi og fysiologi 200 timer, sygdomslære 100 timer på DDZ e-school til 11.000,- kr. som afregnes direkte med DDZ. (Forbehold for prisændringer på DDZ og andre skoler)

Psykologi 50 timer ca 4000,-kr. kan tages på DDZ (Hvis du i forvejen har disse fag med minimum omtalte timeantal får du merit for dem)

Derudover førstehjælp 7 timer pris afhængig af udbyder se  eksempelvis Røde Kors mellem 500- 700 kr (skal fornyes hvert andet år. Tages som det sidste af uddannelsen)Der gives ikke merit for triggerpunkts akupunktur, basis akupunktur eller andre kortvarige akupunkturkurser)

Kurser i skatte-og momsregler kan tages gratis i Væksthuse rundt omkring i landet.

 Pris kr 65.000

 

310 timer fordelt på 1 ugentlig hverdagsaften fra 16-21 samt 5 weekender fra 9-16 og er fordelt ud over 24 måneder. Pris for uddannelsen er inklusiv undervisningsmateriale er kr. 65.000. Tilmelding sker ved overførsel af depositum på kr 15.000,00 som overføres til Danske Bank: 3409 11947972 senest 6 uger inden kursusstart. Herefter er tilmelding bindende. Restbeløbet betales ved kursus start eller afdrages med  kr. 3.335 hver den 1. i måneden i 15 måneder.

Kursus start første onsdag i september

 

Akupunkturen er en vigtig del af den traditionelle kinesiske medicin TCM. Den omfatter dels viden om baggrunden for opståen og udvikling af ubalancer, symptomer og sygdomme, dels behandlingen af dem ved hjælp af indføring af meget tynde nåle i særlige punkter på kroppen. Det er en behandlingsform, der støt vinder mere og mere anerkendelse i den vestlige verden. Den bygger på princippet om at genetablere og vedligeholde balancen i dynamikken mellem de to modsatrettede og af hinanden afhængige energiformer yin og yang. Når der sker et skred i den balance, er der basis for opståen af symptomer, syndromer og sygdomme, i akupunktursprog kaldet energiubalancer. Igennem de sidste 2500 har utallige medicinske videnskabsmænd udviklet på akupunkturen. Den første lærebog i akupunktur er Den Gule Kejsers Klassiker om Indre Medicin er fra ca. 100 år før vores tidsregning. Det gør akupunktur til verdens ældste, mest afprøvede, forklarede og illustrerede behandlingssystem. Den menneskelige organismes tilstand afhænger af, at vi er i stand til at omstille og regulere os i forhold til de herskende indre og ydre faktorer som f.eks. klima, livsstil, emotionelle og mentale udtryk og tilstande. At være i balance betyder at vi er i stand til at omstille og regulere i overensstemmelse med de omskifteligheder vi udsættes for af indre eller ydre årsager. Hvis udfordringerne overstiger vores selvreguleringsmekanisme, kan akupunktøren aflæse hvilke meridianer der er påvirkede og hvilke punkter der skal nåle i for at rette op. Dette vil iværksætte den iboende selvhelbredende kraft vi alle besidder. 

Du skal lære at forstå årsagssammenhænge, lave tunge-og pulsdiagnose, palpere, lytte og spørge ind og se ydre tegn der viser vejen til den rette TCM diagnose.. punktudvælgelsen foregår med afsæt i dette. 

I dag er det almindelig kendt, at akupunktur påvirker udskillelsen af mange tusind stoffer, blandt andet endorfiner, enkephaliner, serotonin, GABA, dopamin, noradrenalin, enzymer, hormoner, immunstoffer. WHO har en liste over 31 veldokumenterede symptomer som akupunkturen har effekt på.

På uddannelsen kommer du til at lære akupunktur efter den klassisk kinesiske metode: Meridianlæren inklusiv ekstrameridianerne, deres tilhørende akupunkturpunkter og mønstre, ekstrapunkter, organernes funktionsdomæner, organuret, de 5 elementer,  kroppens vitale substanser, de 8 principper, Qi produktion, kropsvæsker, tunge- og pulsdiagnose.  Du vil ud over den klassiske akupunktur lære hvordan man meget hurtigt og effektivt kan smertestille og smertelindre ved hjælp af ECIWO (embryo containing information of the whole organism) og gennem spejl og image, som er lige så effektive ved kroniske som akutte skader i bevægeapparatet.

Der vil gennem forløbet fokuseres på kost og præparatlære (urter og moderne anvendt homøopati)

Sikkerhed og tryghed for din klient vil være i højsædet og der vil være fokus på indstiksdybder og nåleteknikker. Du lærer om komplikationer og kontraindikationer. Der vil, udover almindelig forberedelse, være opgaver der skal løses hjemme, ligesom der også vil indlægges opgaver i undervisningen.

 Du skal have klienter undervejs med udførlig journalskrivning, og afsluttende skrive speciale samt selv indgå i et forløb hos en akupunktør over 4-6 x.

Afsluttende eksamen

 

 

Informationsaften om uddannelsen onsdag d. 16. aug kl 18

 

 

 

Bedste hilsner

Karina Colding

M: 26 28 24 08

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W: www.karinacolding.dk

Kursus start første onsdag i september

Ewaldsbakken 30

2900 Hellerup.

 

 Konscious Alignment Movement 

 

 

 

 

 

 

Du skal som minimum have anatomi, fysiologi og sygdomslære (300 timer) for at starte på denne uddannelse samt psykologi 50 timer

 

Har du brug for mere viden til at kunne vejlede og hjælpe dine klienter med at få styr på de blinde vinkler og tage fat på de områder der står i vejen for at de kommer igennem selv de sværeste heldbredsmæssige udfordringer og mentale/emotionelle blokeringer?

Som Kalm -terapeut bliver du i stand til at aflæse energitilstanden på den nemt og hurtigt, samt at finde frem til hvordan du og de bedst muligt bedrer deres tilstand. Jeg har lavet uddannelsen på fundamentet af mine uddannelser TCM akupunktur, kinesiologi, hypnose og zoneterapi. Du lærer at muskelteste for at få adgang til den al den fantastiske viden der kan hentes direkte gennem kinesiologi. Du får en viden omkring brugen af urter, moderne homøopati og mad til at få lagt det bedste fundament til alignment

 

 KA 1-4 eller basis kinesiologi

Kropsafbalancering også kaldet Touch for Health er basisuddannelse for kinesiologer. Her lærer du at arbejde med meridianrelaterede muskler, gennem test af muskeltonus i 42 muskler samt at genoprette de fundne ubalancer med kost, akupressur, massageteknikker m.m 64 timer

 

 

 

$12)    homøopati enkelt midler, compositum midler, nososder, isopati,   alt 40 timer

 

$13)    Urter 1-2 i alt 32 timer

 

$14)    Præparatlære, vitaminer/mineraler, essentielle fedtsyrer og andre nutrienter 16 timer

 

$15)    Målsætning og spørgeteknikker 1 16 timer

 

$16)    Chakraer, meditation, visualiseringer  16 timer

 

$17)    Smerte behandling alt 24 timer

 

$18)    STRESS frigørelse og indre ro og overskud, 24 timer 

 

$19)    Tilknytning, samspil, personlighedsmønstre, parforhold, øvrige forhold 32 timer

 

$110)Eksamen skriftlig, mundtlig og praktisk 8 timer

 

Kursus start 2023

 

I alt 272 timer fordelt på 35 undervisningsdage á 8 timer = 17 weekender fordelt over 22 mdr. Undervisning foregår de sidste weekender i månederne

 

2023 jan, feb, marts, april, maj samt august, sept, okt, nov

 

2024 januar, febr, marts, april, maj, august, sept,  okt 2024

 

eksamen foregår den sidste weekend i januar 2025

 

opgaveløsning og praktik foregår smidigt undervejs

 

Du skal påregne selv at gå i et forløb hos behandler på min 4 besøg under uddannelsen, som du selv betaler og du skal selv have 10 klienter undervejs, hvis forløb du skildrer i journal over min 5 konsultationer

 

Pris: kr. 67.000,00 inkl. materialer

 

Tilmelding ved indbetaling af depositum 5000,- senest 6 uger før kursusstart

 

Ugen før  kursusstart betales 12.000 ,-

 

Derefter betales resten over 4 rater.12.500 3. måned

 

Ved betaling af fuldt beløb på en gang fratrækkes 5% af prisen