karina colding

Uddannelser, kurser, foredrag

Kom til introaften og hør om uddannelsens forløb, pensum og mine erfaringer med akupunktur gennem de 23 år med TCM - Traditional Chinese Medicin principper gennem 29 år som behandler med kinesiologi og zoneterapi også. En unik blanding af viden og visdom, håndværk og indføling ,som rummer helt utrolige iværksættende kvaliteter i forhold til vores iboende selvhelbredende evner. Også som øjeblikkelig smertelindring og forbedring af mobilitet i muskler og led har akupunkturen indtaget en væsentlig rolle.
 
Den klassiske kinesiske akupunktur, flettes under min uddannelse sammen med mere moderne måde at bruge nåle på og du har et værktøj der er i konstant forandring og giver dig mulighed for at være kreativ  i din tilgang.
 
Jeg afholder et intromøde i min klinik den 31.august kl 18-20 hvor du er velkommen.
 

 

Akupunkturuddannelsen 2020

Flere tusinde års visdom inddampet til en uddannelse der inddrager forbindelse i menneskesket indre enkeltdele, mellem menneske og de ydre faktorer, mellem energi og substans. Du bliver i stand til at arbejde kreativt og selvstændigt udfra de årsagssammenhænge, der ligger implicit i forståelsen af disse universelle principper. 

Den tusinder af år gamle traditionelle kinesiske filosofi om universets opståen og beståen og udvikling kaldes for Tao. Tao ses som en enhed bestående af den dynamik der opstår i samspillet mellem de to modsatrettede og indbyrdes afhængige kræfter: yin og yang. Akupunkturen tilsigter gennem et dybdegående kendskab til natuens og kroppens love, at genskabe et balanceret flow af energi (qi) som sikrer en sund krop, et sundt sind, følelser i balance og selvregulering. Som TCM akupunktør arbejdes vi udfra en  bevidst erkendelse af, at vi er et med alt - uadskillelige fra de processer der foregår i vores mikro- såvel som makrokosmos.

Jeg har arbejdet som kinesiolog siden 1991. Akupunkturen kom til i 1995 og har siden da været en bærende del af mine behandlinger sammen med kinesiologien. Gennem årene er også zoneterapi, hypnoterapi, manuelle teknikker, cupping og andre behandlingsmetoder kommet til.  På uddannelsen kommer du til at lære akupunktur efter den klassisk kinesiske metode: meridianlæren med de anvendte  akupunkturpunkter, organernes funktionskredse, organuret, yin og yang, de 5 elementer,  kroppens vitale substanser, de 8 principper, qi, kropsvæsker, tunge- og pulsdiagnose , m.m. 

Derudover lærer du teknikker og metoder, som er mere moderne og orienteret  mod sportsskader, fysiske traumer, smerter og stress - samt øreakupunktur. Du vil dermed opnå den perfekte blanding af klassisk viden som gør dig i stand til at løse dine klienters udfordringer ud fra helt klassiske principper, samtidig med at du får redskaber til at komme smerter til livs hurtigt og effektivt. 

Du vil efter endt uddannelse være i stand til,  lave energidiagnoser og aflæse kroppens, sindets og følelsernes sprog,  og sætte det ind i en større eller mindre sammenhæng alt efter din egen livsanskuelse. Du vil frem for alt kunne arbejde kreativt med alle former for ubalancer og hjælpe mange mennesker med at komme i balance.  Du kommer til at forstå begrebet helbred i en bredere og dybere sammenhæng.

Du kan starte direkte på uddannelsen, hvis du allerede har en sundhedsfaglig eller alternativ baggrund, hvor timetallet for anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi og klinikdrift allerede opfylder kravene fra sundhedsstyrelsen.  Hvis du skal have disse fag - skal du som et minimum have gennemført og bestået anatomi ved kursusstart. Du skal have gennemført og bestået  fysiologi og sygdomslære inden for de første 6 mdr. efter akupunkturuddannelsens påbegyndelse og kan ikke gå til akupunktureksamen før disse fag er beståede.

Prisen for anatomi, fysiologi og sygdomslære er medregnet uddannelsens pris og skal tages på DDZ Herlev -kurset foregår som E-learning med opsamlingsdage på skolen. Alle spørgsmål vedrørende disse fag stiles til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hvis du vælger at tage anatomi,fysiologi og sygdomslære et andet sted som evt er dyrere, betaler du selv differencen fra de 11000,- til pågældende skoles pris

.

Underviser: Karina Coldingwww.karinacolding.dk

Sted: København K eller Hellerup afhængig af antal deltagere

Max antal deltagere pr. hold 16

Pris for akupunkturen  61.500 depositum 12.500

Pris for anatomi fysiologi og sygdomslære på DDZ  er 11.000 afregnes med DDZ (det har ikke noget med depositum for akupunkturuddannelsen at gøre)

ialt 72.500

 

Tilmelding til selve akupunkturen sker ved indbetaling af depositum kr. 12.500  inden 01.06.20 på konto i Danske Bank 3409 11947972 husk at påføre fulde navn og adresse samt kursus og  e-mail adresse. Betaling af fulde beløb medfører rabat på 5 %. Afdragsordning er mulig ved betaling af restbeløb over resten af undervisningsforløbet dog sidste rate 2 måneder inden eksamen. 

Uddannelsesforløb 310 lektioner

25 weekender fra kl 9:30-16:30

2020

1) 24.og 25 oktober

2) 21.og 22. nov

 

2021

3) 23. og 24. jan

4) 13.og 14. feb

5) 20.og 21. marts

6) 24. og 25. april

7) 29. og 30. maj

8) 19. og 20. juni

Juli og august  undervisningsfri - der skal laves en rapport til vi ses i september 

9) 25. og 26. sept

10) 23. og 24. okt

11) 27.og 28. nov

De resterende weekender  samt eksamen vil blive lagt ud i juli måned 2020

  --------------------------------------------------------------------------------------------

KALM terapeut 250 timers undervisning  

Jeg har sammensat en uddannelse som tager afsæt i alle mine uddannelser, baseret på kinesiologien som det primære værktøj. Jeg går i dybden med kost og naturmedicin, kosttilskud, stress- og traumehåndtering samt balancering af meridianer og ubalancer gennem, terapeutiske, manuelle og spirituelle teknikker. Den indeholder ikke akupupunktur.

Det forudsættes at sygdomslære, anatomi og fysiologi er taget eller påbegyndt er. Fagene kan tages som E-school på DDZ i Herlev. Hvis ikke du har dem i forvejen skal du have dem før du går til afsluttende eksamen. Det foretrækkes dog at du tager dem tidligt i forløbet, så du får gavn af den viden i dit uddannelsesforløb. Du skla have bestået ovenstående før du kan gå til eksamen i akupunktur.

 

Uddannelsen er bygget op over 35 tirsdags aftener fra 16-21:30 samt 3 weekendener: fredag aften 16-21:30, lørdag 9-15, søndag 9-15

datoer: 

Pris for uddannelsen: 75.000 depositum 12.500. Hvis restbeløbet betales på en gang er der 5 %rabat. Ellers kan det fordeles med et månedligt afdrag over uddannelsesforløbet- dog skal sidste beløb være betalt en måned før eksamen.

anatomi/fysiologi/sygdomslære på DDZ 11.000 

 

 

Datoer:

2020:  1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11,10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12,15/12

2021:  5/1, 29/1, 30/1, 31/1, 16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 25/6,26/6, 27/6,17/8, 31,8, 7/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 26/11, 27/11, 28/11

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cupping 

 

denne populære gamle metode til at regulere processer i bindevæv, muskler og organer er ved at finde sin plads blandt alle behandlere. Cupping virker ved at strække bindevævet og influerer derved alle de underliggende væv og fascier. Sætter man dem til at arbejde på akupnkturpunter, vil de som nåle påvirke meridianernes funktionsområder. På 14 timers kurset går vi i dybden med de forskellige former for cupping der findes og med de forskellige typer cupper der er på markedet.

 

(for fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alternative behandlere med bestået eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Disse kurser afholder jeg kun på Correction Academy. For datoer se www.correctionacademy.dk

Se kursusdatoer på www.ddz.dk

 -----------------------------------------------------------------------------

Babyterapi for behandlere (2 kurser årligt)

Har du brug for at kunne tilbyde dine yngste klienter mere når de dukker op med de gængse problemer som:

  • kolik
  • spændinger i nakke og ryg
  • gylpen
  • dårligt immunforsvar
  • forstoppelse
  • sover dårligt
  • græder meget

Kurset tager udgangspunkt i zoneterapi, akupressur, massage, mad og homøopati, og vil på 2 dage komme rundt om flere måder at takle diverse udfordringer for babyer.
Vi forsøger, så vidt muligt, at der er en baby tilstede, når det praktiske skal vises.

der er 2 kurser om året som foregår på:

 Den Danske Zoneterapeut Skole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev www.ddz.dk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jeg underviser forældre i babyterapi samme sted. Hold øje med datoer på Den Danske Zoneterapeut Skole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev

øreakupunkturkurser inklusive 5 punktsmetoden (2 kurser årligt)

Afholdes 2 gange årligt på:Den Danske Zoneterapeut Skole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev. Lær at bruge denne afgrænsede og let tilgængelige del af akupunkturen til behandling af smerter i bevægeapparatet, avænning af diverse afhængigheder, stress, søvnbesvær, tankemylder, fordøjelsesvanskeligheder, fertilitetsproblemer og meget andet. www.ddz.dk

 

Meridianlære og 5 elementer 1 kursus årligt

Psyken spiller en vigtig rolle i vores organers tilstand og omvendt. Dvs. at hvis vi igennem for lang tid er påvirket psykisk af fx bekymringer og spekulationer, vil det have en negativ og skadelig indflydelse på vores helbred. Omvendt vil et sygt organ kunne påvirke os psykisk i en bestemt retning.

Du lærer hvordan forskellige aspekter som fx klima, farver, sanser og følelser m.m. påvirker vores organer og dermed os og vores helbredstilstand. Samtidig lærer du også sammenhængen mellem muskler og organer. Du har måske som massør undret dig over, at fx en person med Deltoideus problemer ofte har problemer med luftveje osv.

Kurset er et vigtigt arbejdsredskab for terapeuter; massører, biopater, zoneterapeuter osv. Her er muligheden for enten at tilegne sig viden om meridianlæren og 5-element eller få genopfrisket gammel lærdom. Du vil efter endt kursus forstå at bruge den tilegnede viden i dine behandlinger.

www.ddz.dk

i alt 12 timer

Sidste tilmelding er 14 dage før kursus start

Kurset afholdes på Den Danske Zoneterpeutskole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev

 

For yderligere informationer, kontakt DDZ på tlf.: 51 23 77 23